Biuro Szkolenia Specjalistycznego "Profilaktyka" posiadające odpowiedni wpis do rejestru Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu (rok zał. 1990) przeprowadza szeroki zakres szkoleń, m. in. w zakresie:

- szkolenia BHP - wszystkie typy szkoleń okresowych i instruktaży,
- kursy obsługi wózków widłowych, przeprowadzanie egzaminów,
- kursy obsługi butli gazowych,
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- szkolenia osób biorących udział w procesach produkcji lub obrocie żywnością w zakresie
przestrzegania zasad higieny (GHP, HACCP),
- szkolenia obsługi pilarek mechanicznych,
- szkolenia obsługi kos spalinowych,
- szkolenia obsługi żurawi i żurawików,
- szkolenia obsługi suwnic,
- szkolenia obsługi podestów ruchomych,
- szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowisku hakowego,
- szkolenia kandydatów na dźwigowych dźwigów towarowych i szpitalnych,
- kursy obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy pracach ziemnych, drogowych i budowlanych,
- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia z zakresu edukacji zdrowotnej pracowników, promocja zdrowia w miejscu pracy,
- szkolenia z zakresy psychologii pracy i zarządzania


Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla: Labor Securus 2012
rojekt i realizacja: RaczekDesign