Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy (akredytacja polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie dla laboratorium badawczego, numer akredytacji AB1124 dotyczy pomiarów hałasu słyszalnego i zapylenia) wykonywane zgodnie z aktualnym prawem i normami m. in.:

- pomiary hałasu z analizą oktawową,
- oświetlenia
- zapylenia,
- wydatku energetycznego
- inne - w zależności od Państwa potrzeb.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla:
Labor Securus 2012
Strony internetowe Poznań