Poradnia medycyny pracy i konsultacyjna.

Dr hab. Bartosz Bilski specjalista medycyny pracy w sposób kompleksowy zajmuje się
opieką profilaktyczną nad pracownikami w m. in. następującym zakresie:

- badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne),
- badania do celów sanitarno - epidemiologicznych,
- inne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (m. in. spirometria, audiometria itd.)
- specjalistyczne konsultacje z zakresu ergonomii, toksykologii przemysłowej, organizacji pierwszej pomocy przedmedycznej, doboru środków ochrony indywidualnej,
- udział w komisjach BHP,
- szczepienie ochronne,
- promocja zdrowia w miejscu pracy

Badania i inne usługi mogą być wykonywane również na terenie firm.

Dr Bartosz Bilski od wielu lat prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny pracy. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym zakresie oraz redaktorem trzech podręczników.

Dorobek naukowy:

KLIKNIJ

Ponadto jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla:
Labor Securus 2012
Strony internetowe Poznań