W zakresie zadań bezpieczeństwa i higieny pracy wykonujemy pełen zakres czynności nadzoru
nad warunkami pracy m. in.:

-dobór środków ochrony indywidualnej,
- prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz pomiarów czyników szkodliwych na stanowiskach pracy,
- przeprowadzamy postępowanie powypadkowe,
- dokonujemy oceny ryzyka zawodowego,
- udział w komisjach BHP,
- opracowywanie instrukcji stanowiskowych i ramowych BHP oraz inne czynności w zależności od potrzeb danego zakładu,
- opracowywanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych,
- audity w zakresie BHP i ISO serii 9000 i 18000,
- reprezentowanie firm przed organami nadzoru i kontroli.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone dla:
Labor Securus 2012
Strony internetowe Poznań